Lista dokumentów w kategorii: Sprawozdania

Nazwa pliku: Rachunek zysków i strat

Sporządzony za okres 01/01/2017r. - 31.12.2017r.

Nazwa pliku: Bilans

Sporządzony z dniem 31.12.2017r.

Nazwa pliku: Sprawozdanie

Sprawozdanie końcowe za rok 2016

Wpadną Ci w oko:

  • Molosy adopcje
    Aida
    2019-02-10 Sunia